Ny medlem & Intresseanmälan

Ny Medlem & Intresseanmälan


  • För er som ska köpa eller ta över en fastighet som har fiberanslutning måste ni ansöka om medlemskap i föreningen. Detta gör ni på blanketten Medlemsanmälan, klicka på länken ”Medlemsanmälan” ovan. Som medlemmar får ni all information och får vara med på årsstämman.
  • För er som har en fastighet som inte har fiberanslutning kan ni anmäla ert intresse för att få fiber vid nästa utbyggnad genom att fylla i formuläret nedan.
  • Målet är att alla ska få vara med men inga beslut är idag fattade när det gäller utbyggnad.

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
 
 
 

Hur hanterar vi dina personuppgifter/GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna leverera tjänster via fiber. Vi har fått uppgifter från dig själv. Vi följer gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi har ett avtal med dig dock kortast i 7 år. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunikationsoperatör, tjänsteleverantör, skötselentreprenör, SLA-entreprenör samt ekonomi och redovisningsansvarig. Personuppgiftsansvarig är Södra Kinds fiberförenings styrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen