Köpa - sälja fastighet - Liegenschaft kaufen oder verkaufen

Köpa - Sälja fastighet - Liegenschaft kaufen oder verkaufen


Vid köp eller försäljning av fastighet:


Fyll i ny medlemsansökan för köparen. Behövs inte om köparen redan är medlem i föreningen. 

Länk till Medlemsanmälan


Fyll i avtal för överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF

Länk till avtalet


Skicka dokumenten till:


Södra Kinds Fiber EF

C/o

Kjell Persson

Klevsgatan 7

512 62  Mårdaklev


Vid eventuella frågor kontakta oss på

0725-726081 eller anmalan@sodrakindsfiber.seLiegschaft kaufen oder verkaufen


Beim Kauf einer Liegenschaft (Fastighet)


Käufer füllt das Formular „medlemsansökan”  aus. Dies ist nicht notwendig wenn der Käufer bereits Mitglied ist. 

Link „zu medlemsanmälan”


Käufer und Verkäufer füllt das Formular „för överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF” aus.  (Vereinbarung für Anteilsübertragung)

Link


Die Dokumente bitte an folgende Adresse senden:


Södra Kinds Fiber EF

C/o

Kjell Persson

Klevsgatan 7

512 62  Mårdaklev


Bei Fragen, bitte mit uns Kontakt aufnehmen:

0725-726081 oder anmalan@sodrakindsfiber.se