Hem

2/6-2024 

Här kan du läsa det justerade protokollet från årsstämman i Södra Kinds Fiber Förening 2024


8/5-2024 

Årsredovisning och revisionsberättelse SKFF 2023


1/5-2024

Kallelse till Södra Kinds Fiber Förenings årsstämma 29 maj 2024


18/4-2024

Information till medlemmar om medflyttning av telefonnummer

Har du fortfarande problem med ditt fasta telefonnummer trots upprepad kontakt med Tele 2?

Vi ber vi dig i så fall att kontakta en av oss i styrelsen så ska vi försöka hjälpa dig:


Sören Hansen: 070-252 06 91 eller sbhansen64@gmail.com

Kjell Persson: kjell@sodrakindsfiber.se

Anders Lennström: 070-553 00 05 eller anders@molneby.se


10/4-2024

Föreningen kommer att hålla årsstämma den 29 maj i Östra Frölunda Medborgarhus klockan 18.00. Kallelse kommer att skickas ut per e-post till föreningens medlemmar. Anmälan om övriga frågor ska göras till styrelsen senast 4 veckor före stämman. Välkomna!


14/2-2024

Makulerade kostnader för Tv-abonnemang

Om du på senaste fakturan från Net at Once fått med kostnader för ditt Tv-abonnemang så är detta felaktigt och kommer att makuleras av Net at Once.
Om du på samma faktura har kostnader för extratjänster som till exempel samtalskostnader, ska du betala det. Dra då bort posten för Tv från summan och betala in resten.

Samtliga autogirobetalningar är inaktiverade och därför måste betalningen för extratjänsterna ske manuellt.


Om du har frågor, kontakta kundtjänst på Net at Once på telefon 0771-40 44 00.


15/1-2024

Ny mediaomvandlare

Har du fått ny mediaomvandlare idag och ännu inte fått det att fungera? Åtgärd: starta om mediaomvandlare och router


7/1 - 2024

AVTALET MED NETATONCE FÖRÄNGT TOM. 29 FEBRUARI 2024

Avtalet med NetatOnce är förlängt till 29 feb 2024. SKFF har kommit överens med NetatOnce att de fortsatt fakturerar respektive abonnent till och med februari. Samtliga medlemmar ska således betala till NetatOnce för februari månad oavsett om Tele2 börjat leverera tjänster till just din adress. 


Under januari och februari sker övergången successivt från NetatOnce till Tele2. Då arbetet är så pass omfattande kommer det under denna övergångsperiod således vara två aktörer som parallellt levererar tjänster i nätet. 


Det är först från 1 mars som Tele2 levererar tjänster till samtliga hushåll och det är från detta datum som Södra Kinds Fiber även kommer fakturera respektive medlem för det nya gruppavtalet.


SERVICEAVGIFT OCH MEDLEMSAVGIFT:

Alla medlemmar har i dagarna fått en faktura från Södra Kinds Fiber på totalt 450 kr. Denna avser underhållsavgiften för januari & februari 150 kr/månad samt medlemsavgiften om 150 kr.


19/12-2023

Uppdaterad information

Punkt 3 om aktivering av utrustning utgår. Det räcker med att ringa till Tele2s kundtjänst en gång på 0775-171720


14/12-2023 

Ditt välkomstbrev från Tele2 är på väg. Kopia av Välkomstbrev från Tele2 hittar du här


1. När du fått brevet skall du avropa avtalet genom ett samtal till kundtjänst (det går bra redan nu) på tel. 0775-171720. Senast 29/12 men vänta helst inte till sista dagen. Uppge också om du vill behålla ditt gamla telefonnummer och vart du vill ha din utrustning skickad. 


2. Därefter skickas WIFI-router och TV-box till dig. (Närmaste utlämningsställe för PostNord)


3.Denna punkt utgår (Ring Tele2s kundtjänst på 0775- 171720 för att aktivera din utrustning. OBS! Detta ska du göras före bytet av mediaomvandlare)


4. Bäck Service & Underhåll AB (Tele2s entreprenör) kontaktar dig om vilken dag de kommer till dig och byter ut mediaomvandlaren.


5. Du installerar därefter själv WIFI-router och TV-Box. Instruktion följer med utrustningen.8/11-2023

Info om nya avtalet hittar du i menyn under fliken "nytt avtal ITUX/TELE2"


Viktiga steg för dig som vill ha fortsatt fiberleverans utan avbrott


1. Signera det nya avtalet du har fått skickat hem till dig och välj de tjänster du vill ha.

OBS senast 17 November 2023 måste avtalet vara Södra Kinds Fiber tillhanda.


2. Tele2 skickar ut ett välkomstbrev till varje hushåll som valt gruppavtal i god tid innan övergången ska ske.


3. Du måste avropa avtalet till Tele2 genom ett samtal med kundtjänst. Detta måste du göra i god tid innan bytet ska ske hemma hos dig. Därefter skickas Wifi-router och TV-box till ditt närmaste utlämningsställe för Postnord.

OBS! Avrop måste ske senast 29 December 2023


4. Du ska ringa Tele2s kundtjänst på det telefonnummer du får i välkomstbrevet och aktivera din utrustning. Detta ska göras innan utbytet av mediaomvandlare (CPE) görs hemma hos dig.


5. Bäck Sevice & Underhåll AB (Tele2s entreprenör) kontaktar dig om vilken dag de kommer till dig och byter ut mediaomvandlaren (CPE).


6. Du installerar därefter själv Wifi-router och TV-box.(Mot en kostnad kan du få hjälp av fiberföreningens styrelse. 


Nyheter


5/10-2023

RÄTTELSE

OBS Datum för informationsmötena är 7/11 och 15/11


Informationsmöte

Byte av internetleverantör där representant för Itux/Tele2 närvarar och vi bjuder på kaffe

Tid: Välj 7:e eller 15:e November kl 18-20

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda

Anmäl dig till: anmalan@sodrakindsfiber.se och skriv vilken dag du kommer (7/11 eller 15/11)


Välkommen

Styrelsen


2/10-2023

Viktig info till medlemmarna i Södra Kinds Fiber

Du har fått eller kommer att få ett nytt avtal att signera.

För att det ska fungera så smidigt som möjligt vid bytet till Tele2 är det viktigt att du gör dina val och det nya avtalet signeras och skickas in senast 20 oktober.

Viktigt att du är noggrann när du fyller i dina kontakt- och adressuppgifter eftersom fiberkablar skall kopplas rätt och du får ny utrustning skickad till dig före bytet.

Bytet kommer att ske områdesvis och beräknas vara klart 240301.

Mer info om vad som ingår i avtalet hittar du här.8 September 2023

Angående planerad utbyggnad av fibernätet:

Med anledning av det osäkra läget och att det blir för dyrt bedömer styrelsen att utbyggnaden av fibernätet tills vidare får skjutas på framtiden.


30/8-2023

Just nu upplever vi driftstörningar i nätet.

Troligen är det elmatning som är problemet.

Eon arbetar med felet.


Uppdatering 10.10

Elförsörjningen är felet.

Eons personal blir klara under dagen.

Huvudsakligen Frölunda som är drabbat.


14 Juli-2023

Protokoll från Årsstämma 2023 hittar du här


19 Juni-2023

SKFF har slutit nya avtal med kommunikations-och tjänsteleverantör (Itux och Tele2) från årsskiftet. Du hittar information om det nya avtalet här.

vi återkommer med ytterligare information och om när i tid övergången sker.


25 Maj-2023

Kallelse till Årsstämma 2023

Datum: 2023-06-11 Tid: 15.00 Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda 

Hela kallelsen med dagordning hittar du om du klickar här

Årsredovisningen är här

I samband med årsstämman informeras om nytt avtal med kommunikations och tjänsteleverantör


5 April-2023

Angående planerad utbyggnad av fibernätet:

Eftersom förstudien som genomförts visar på hög kostnad och osäkerhet i kalkylen pga rådande världsläge skall den kompletteras med en fördjupad studie före vi kan presentera något förslag att ta ställning till.


Befintligt avtal med kommunikationsoperatören Net at Once går ut vid årsskiftet och en ny upphandling pågår.


Årsstämma genomförs 11/6 kl 15.00. Kallelse kommer.


9 Mars-2023

Svar från Net at Once med anledning av felaktig avgift även på denna faktura:

Hej!
På februari och mars fakturor till kunder i Södra Kinds Fiberförening har det felaktigt blivit pålagt 39 kr i administrativ avgift till kunder med E-post/E-faktura/Autogiro
Vår ekonomiska avdelning kommer manuellt gå igenom detta idag och korrigera detta för de drabbade kunderna.
Det går bra att betala in 39 kr mindre på fakturan, har man betalat in hela summan så hamnar det ett avdrag på 39 kr på fakturan i april
Ursäkta besväret, ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Kundtjänst

Net at Once Sweden AB


13 Februari-2023

I senaste fakturan från NetatOnce har många medlemmar i Södra Kinds Fiber felaktigt blivit debiterade en administrativ avgift på 39 kr. Vid kontakt med kundtjänst på NetatOnce är det OK att dra av 39 kr från betalningen. Om ni redan betalt fakturan kommer NetatOnce att återföra avgiften på nästa faktura.


6 December 2022

Vi är nu uppe i cirka 160 fastighetsägare som är intresserade av att ansluta till vårt fibernät och arbetet med kartläggning fortskrider. Drygt 40000 meter slang är inritat på kartan! Under hösten har vi i nära samarbete med konsulter påbörjat en större förstudie för att arbeta fram mer detaljerade prisuppgifter och prismodeller inför en kommande utbyggnad.I månadsskiftet mars/april räknar vi med att kunna presentera ett förslag för intressenterna att ta ställning till.