Hem

April 2016

Utbyggnad av FAS 2

Grävningen för utbyggnaden i FAS 2 har startat. Se information här

 

April 2016

Kallelse till extra föreningssttämma den 17 april

Eftersom styrelsen presenterade en stadgeändring på årsstämman måste en extra föreningsstämma hållas för att stadgeändringen ska bli giltig. Kallelse

 

Mars 2016

Information från årsstämman den 20 mars

Kortfattad information från årsstämman. Klicka här

 

Vi startar utbyggnaden av fibernätet FAS 2

På årsstämman den 20 mars informerade styrelsen att utbyggnaden av FAS 2 ska startas.

Mer information till nya medlemmar kommer under vecka 13. Se information här

 

Februari 2016

Informationsmöte 14 februari

Drygt 80 st intresserade kom till söndagens informationsmöte.

Klicka på länken "Allt om utbyggnaden steg 2", så får du ytterligare info.

 

 

 

Nu är sommaren snart här och med den kommer åskan.

 

Åsksäkra din uppkoppling!

Som all annan elektronik är routern, som tar emot signalen från vårt fibernät, givetvis känslig för åska.

Säkraste sättet att eliminera skaderisken är att stänga av utrustningen samt dra ut alla sladdar från elnätet. Själva fiberledningen innehåller inga metaller och leder inte in åskan.

 

Våra noder är uppgraderade så att de fungerar upp till fem (5) timmar vid strömavbrott.

För den som vill hålla igång den egna utrustningen även vid strömavbrott finns UPS-er (batteribackup) av diverse slag att köpa på marknaden i vissa fall även innehållande ett effektivt åskskydd.

 

Skulle olyckan trots allt vara framme kontakta Net at Once som felsöker och initierar lämplig åtgärd.

Observera att detta inte är en garantifråga utan var och en får reglera eventuell kostnad med sitt försäkringsbolag.

 

 

Uppsägning av abonnemang vid medlems bortgång

Vid medlems bortgång stänger föreningen, om så önskas, av fiberanläggningen efter överenskommelse med dödsboansvarig. Inga månadsavgifter för abonnemang- eller servicekostnader utgår därefter. Om förskottsbetalning skett, återbetalas aktuellt belopp. Meddela oss kontot för återbetalning till undertecknad.

 

När dödsboet säljer fastigheten, säljs även den befintliga fiberanläggningen till den nya fastighetsägaren (insatsen/andelen regleras i köpeskillingen). Den nya ägaren ska därefter ansöka om medlemskap i föreningen och överenskommelsen dokumenteras på blanketten ”Avtal överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF”, se ”Köpa eller sälja fastigheten”.

 

En uppstart av ett vilande abonnemang medför en startkostnad om 4.200kr (350kr*12 mån). Under perioden som abonnemanget är vilande erbjuder sig föreningen att förvara utrustningen (router och TV-box inkl. abonnemangskort, med i dags datum ett inköpsvärde om ca 3.500kr) till dess att anslutningen aktiveras på nytt.

 

 

Bild från invigningsfesten i samband med Kindaholmsdagen 6 september 2014

Fibernätet är sedan en tid igång och nu har vi också haft en invigningsfest.

Totalt har vi nu 483 anslutningar i vårt nät.